Ogólnie o podatkach i ksiÄ™gowoÅ›ci - Księgowość i finanse

Dodane: 09-08-2016 12:12
Ogólnie o podatkach i ksiÄ™gowoÅ›ci - Księgowość i finanse być dokÅ‚adnie odnotowana - nawet wypÅ‚ata z bankomatu. W przypadku zwykÅ‚ej ksiÄ™gowoÅ›ci w jakiejkolwiek formie nie ma takich problemów. KsiÄ™gowanie faktur wystawionych przez naszÄ… firmÄ™ jest banalnie proste, również proste jest ksiÄ™gowanie faktur zakupowych. Program do ksiÄ™gowoÅ›ci sam wylicza wysokość podatku vat do zapÅ‚aty lub zwrotu. Kilka kliknięć i kwestie podatkowe z gÅ‚owy. Podobnie jak z vatem jest z podatkiem dochodowym. Bardzo Å‚atwo jest wprowadzać wszelkie koszty, przychody ze sprzedaży sÄ… automatycznie pomniejszane i jest wyliczany zysk. Wszystko Å‚atwo i prosto. Wystarczy przeczytać instrukcjÄ™ programu, zapoznać siÄ™ z kilkoma informacjami na temat podatków i już można samemu prowadzić ksiÄ™gowość. Ale czy warto? Nie warto - szkoda tracić czasu - a zajmuje to sporo. Dodatkowo Å‚atwo i banalne bÅ‚Ä™dy wynikajÄ…ce z nie dokÅ‚adnej znajomoÅ›ci przepisów. Przez to, że ksiÄ™gowość maÅ‚ej firmy jest prosta to jej prowadzenie przez biuro rachunkowe jest tanie.VATPodatek od towarów i usÅ‚ug, PTU (ang. Value Added Tax, VAT) ? podatek od wartoÅ›ci dodanej, podatek poÅ›redni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usÅ‚ugami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakÅ‚ada brak kaskadowego nakÅ‚adania siÄ™ podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu. W Polsce zostaÅ‚ wprowadzony przez ustawÄ™ z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usÅ‚ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50). Jednak konieczność harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE zmusiÅ‚a polskiego ustawodawcÄ™ do uregulowania tej kwestii w nowej ustawie o podatku od towarów i usÅ‚ug z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). TwórcÄ… koncepcji tego podatku byÅ‚ niemiecki przedsiÄ™biorca Carl Friedrich von Siemens, który w swoich pracach z 1920 roku wyÅ‚ożyÅ‚ jego ideÄ™1, ale powszechnie za twórcÄ™ VAT uważany jest francuski ekonomista Maurice Lauré2.ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_towar%C3%B3w_i_us%C5%82ugEwidencja użytkowania samochodu w firmieObecnie w polskim prawie jest kilka możliwoÅ›ci odnoÅ›nie ujmowania w koszty dziaÅ‚alnoÅ›ci firmy kosztów użytkowania samochodu. Zależnie od możliwoÅ›ci danego samochodu i wybranego przez nas sposobu rozliczenia istnieje kilka opcji. PierwszÄ… opcjÄ… bÄ™dzie zastosowanie najprostszej formy - czyli rozliczenia kosztów z 50% odliczeniem podatku vat od wszystkich wydatków na samochód, Å‚Ä…cznie z paliwem. Nie trzeba wtedy prowadzić ewidencji przejazdów. Druga opcja to prowadzenie ewidencji przejazdów i odliczanie 100% podatku vat od wszystkich wydatków na samochód. Może to być jednak dość kÅ‚opotliwe - zwÅ‚aszcza, że taka opcja jest możliwa tylko przy deklaracji, że samochód jest użytkowany wyÅ‚Ä…cznie do celów firmowych. NajÅ‚atwiej jest zaÅ‚atwić kwestie ewidencji przejazdów dziÄ™ki monitoringowi GPS. OstatniÄ… opcjÄ… jest zakup i użytkowanie samochodu dostawczego z wbitym w dowód rejestracyjny przeglÄ…dem vat-1 - wtedy odliczamy 100% vat ze wszystkich wydatków bez potrzeby ewidencji przejazdów.